O Kancelarii

Kancelaria Prawna Pogłódek Różański S.C. powstała w 2007 roku. Założycielami i partnerami zarządzającymi są Przemysław Pogłódek i Maciej Różański – specjaliści prawa pracy, posiadający wieloletnie i szerokie doświadczenie praktyczne w zakresie doradztwa świadczonego na rzecz podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy i polityki personalnej.


Celem działalności Kancelarii jest zapewnienie wysokiego stopnia wyspecjalizowania w świadczeniu doradztwa prawnego z zakresu prawa pracy, a tym samym zapewnienie naszym Klientom profesjonalnej i kompleksowej obsługi z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

 

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne, oparte na znajomości przepisów prawa oraz realiów gospodarczych. Uwzględniając potrzeby P.T. Klientów, które stanowią priorytet naszej działalności, przedstawiamy jasne rekomendacje oraz pomagamy w ich wdrażaniu.

 

Prawnicy Kancelarii wykazują się gruntowną i obszerną wiedzą merytoryczną popartą wieloletnim doświadczeniem zdobytym przy obsłudze przedsiębiorców działających w różnych sektorach rynku. Stale podnosimy nasze kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach oraz prowadząc je, a także publikując artykuły w prasie fachowej. Współpracujemy z radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami, pracownikami naukowymi wyższych uczelni.

 

Zakresem naszej działalności obejmujemy przedsiębiorców, którzy mają swoja siedzibę zarówno na terenie kraju, jak i poza granicami, głównie w Niemczech, Słowacji, Hiszpanii, Francji, USA oraz w Szwecji co nadaje Kancelarii międzynarodowy wymiar. Nasze usługi oraz możliwości znacznie przekraczające standardową ofertę czynią nas partnerem i powiernikiem największych korporacji inwestujących w Europie, a doświadczenie i rozumienie biznesu sprawiają, że jesteśmy często wybieranym partnerem dla holdingów, koncernów i innych przedsiębiorstw inwestujących w Polsce. Doradzamy na bieżąco największym korporacjom z kluczowych branż, głównie z sektora samochodowego, transportowego, paliwowego, spożywczego, energetycznego i gazowego. Ważnym dla nas partnerem są również małe przedsiębiorstwa o charakterze lokalnym. Dbamy o to, aby usługi świadczyć z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych i etycznych związanych z wykonywaniem zawodu prawniczego. Należymy do grupy ekspertów Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN” oraz współpracujemy z bielską lożą Business Centre Club.

 

Nasz zespół prowadzi również liczne warsztaty i szkolenia z tematyki prawa pracy na terenie całego kraju zarówno dla pracowników działów personalnych jak i kadry menadżerskiej.

 

Prawnicy Kancelarii są wykładowcami tematyki prawa pracy na wyższych uczelniach oraz w wielu najbardziej znanych i renomowanych ogólnopolskich ośrodkach szkoleniowych.

Partnerzy Zarządzający

Przemysław Pogłódek

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2006 roku ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Śląskiego. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ma uprawnienia specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest biegłym sądowym w zakresie rozliczania czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Siedem lat był pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, początkowo w wydziale prawnym, następnie złożył państwowy egzamin dla pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne, nadający mu uprawnienia państwowego inspektora pracy. Kierował Sekcją ds. Informacji i Promocji Państwowej Inspekcji Pracy i przez cztery lata pełnił funkcję rzecznika prasowego tej instytucji. Ukończył cykl kilkudziesięciu szkoleń z zakresu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Od ponad 20 lat jest wykładowcą akademickim z zakresu prawa pracy w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz na studiach menadżerskich (Executive MBA). Jest również wykładowcą na kursach przygotowawczych do aplikacji radcowskiej i adwokackiej.

Przemysław Pogłódek od ponad 20 lat jest wykładowcą polskiego i europejskiego prawa pracy w wielu najbardziej znanych, renomowanych ogólnopolskich ośrodkach szkoleniowych. Działalność szkoleniową prowadzi również poza granicami kraju, poszerzając wiedzę przedsiębiorców z zakresu europejskiego prawa pracy oraz czasu pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, głównie na terenie Niemiec, Belgii, Holandii, Czech, Słowacji oraz Hiszpanii. Prowadzi również szkolenia dla Polonii amerykańskiej w Nowym Jorku, Chicago oraz w Los Angeles. Jest jednym z kilkunastu trenerów wpisanych do ogólnopolskiego banku wykładowców Ośrodka Szkolenie Państwowej Inspekcji Pracy. Jest też częstym gościem programów telewizyjnych i radiowych oraz autorem licznych publikacji i opracowań naukowych z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy oraz prawa cywilnego, ukazujących się między innymi na łamach „Monitora Prawniczego”, „Kadr i Płac w Administracji”, „Wspólnoty Samorządowej", „Nowego Biznesu”, „Rejenta” oraz czasopisma „Promotor”.

Jest praktykiem o rozległej praktyce negocjacyjnej. Stale uczestniczy w szeregu bardzo doniosłych projektów związanych z negocjowaniem ponadzakładowych i zakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych, regulaminów pracy i wynagradzania, przejmowania zakładów pracy, zwolnień grupowych, czy outsorcingu pracowniczego. W codziennej obsłudze wspiera zarządy oraz dyrektorów personalnych spółek działających w strategicznych gałęziach gospodarki, spółek z kapitałem zagranicznym, krajowym, jak również spółek Skarbu Państwa. Należy do grona ekspertów Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN”.
 

Maciej Różański

Maciej Różański ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ma uprawnienia specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.


Specjalista prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem praktycznym zdobytym w trakcie pełnienia funkcji kierowniczej w dziale prawnym i personalnym dużego przedsiębiorstwa. Praktyk posiadającym doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym przede wszystkim w zakresie czasu pracy, a także wdrażania oraz funkcjonowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagradzania, pakietów socjalnych, porozumień, procedur). Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji między pracodawcami a związkami zawodowymi i radami pracowników oraz w rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych. W codziennej obsłudze wspiera zarządy oraz dyrektorów personalnych spółek działających w strategicznych gałęziach gospodarki, spółek z kapitałem zagranicznym, krajowym, jak również spółek Skarbu Państwa.

 

Bierze udział w licznych przeglądach prawnych due diligence dokonywanych na potrzeby potencjalnych inwestycji, w tym również prywatyzacji i przejmowania spółek. W zakresie prawa pracy sporządzał audyty prawne przedsiębiorstw, zarządzał projektami łączenia spółek, nabywania przedsiębiorstw lub udziałów w spółkach.

 

Jest także wykładowcą akademickim z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Jest trenerem prowadzącym warsztaty i szkolenia zarówno dla pracowników działów personalnych jak i kadry menadżerskiej z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień czasu pracy, odpowiedzialności osób kierujących pracownikami, wypowiedzeń umów o pracę, mobbingu oraz dyskryminacji. Opracowuje i bezpośrednio wdraża procedury antymobbingowe w zakładach pracy. Maciej Różański jest wykładowcą tematyki prawa pracy w wielu najbardziej znanych i renomowanych ogólnopolskich ośrodkach szkoleniowych.


Należy do grona ekspertów Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN”.
 

Partnerzy

Magdalena Olech

Specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych.

 

W 2002 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

W 2008 roku ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych.

 

Jest absolwentką studiów podyplomowych m.in. Kadry i Płace Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto ukończyła liczne szkolenia, których zakres obejmował np. zakładowym fundusz świadczeń socjalnych, pracownicze plany kapitałowe, współdziałanie pracodawcy z organizacjami związkowymi.

 

Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, początkowo specjalistą w sekcji prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, a następnie – po złożeniu egzaminu państwowego – inspektorem pracy. Do jej podstawowych obowiązków należało sporządzanie opinii prawnych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć dla okręgowego inspektora pracy. W trakcie pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przygotowała ponad 600 opinii prawnych, które w zdecydowanej większości odnosiły się do nietypowych stanów faktycznych. Reprezentowała również Państwową Inspekcję Pracy przed sądami administracyjnymi. W działalności kontrolnej koncentrowała się natomiast na problematyce czasu pracy oraz naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

 

Osobiste zainteresowania zawodowe koncentruje wokół samorządowego i urzędniczego prawa pracy, jak również zakładowej działalności socjalnej. Bliskie jej są również regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych oraz pracowniczymi planami kapitałowymi.

 

Przeprowadziła ponad 700 szkoleń, warsztatów i konferencji, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy, Forów Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Współpracuje z renomowanymi firmami szkoleniowymi, jak np. FRDL im. Jerzego Regulskiego, Ośrodkiem Rozwojowo - Wdrożeniowym Lasów Państwowych. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy.

 

Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, wykłada w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

 

Obecnie prowadzi szkolenia dotyczące działalności socjalnej, współdziałania pracodawcy z partnerami społecznymi, odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej pracodawcy i kadry kierowniczej.

 

Katarzyna Różańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Po studiach prawniczych rozpoczęła aplikację adwokacką, po ukończeniu której została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Katowicach.


Doświadczenie oraz praktykę zawodową wymaganą do prowadzenia obsługi podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych zdobyła w czasie wieloletniej pracy w kancelariach adwokackich i radcowskich, gdzie zajmowała się samodzielnie obsługą firm oraz obsługą Klienta indywidualnego z zakresu różnych dziedzin prawa.


Powyższa praktyka umożliwiła pozyskanie doświadczenia w zakresie kompleksowej pomocy prawnej świadczonej na rzecz firm, wyspecjalizowanie się w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy. Adwokat z wieloletnią praktyką w prowadzeniu spraw sądowych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.


W Kancelarii zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych w zakresie reprezentacji w procesach sądowych z dziedzin prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, w szczególności w sprawach: odwołań od oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę; z tytułu mobbingu; o ustalenie cech stosunku pracy; roszczeń z tytułu wypadków przy pracy; negocjacji ugodowych; roszczeń odszkodowawczych stron stosunku pracy; analizy stosunku pracy pod kątem uprawnień stron; odwołań od decyzji organu rentowego.


Indywidualne podejście do problemów Klienta, zaangażowanie, zdobyta wiedza teoretyczna, jak i szerokie doświadczenie praktyczne decydują o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i zdolności do skutecznego poprowadzenia skomplikowanych spraw.
 

Monika Przewłocka

Radca prawny. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada dziesięcioletni staż pracy w Departamencie Prawnym Państwowej Inspekcji Pracy. Do jej podstawowych obowiązków należało sporządzanie opinii prawnych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć dla okręgowego inspektora pracy. Reprezentowała również Państwową Inspekcję Pracy przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi.

 

Rozpatrywała najtrudniejsze sprawy w zakresie problematyki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a także odpowiedzialności pracodawców za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 

 

Pełniła również funkcję radcy prawnego Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa pracy. Doradza z zakresu prawa pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach ochrony zdrowia.

 

Zajmuje się przede wszystkim problematyką czasu pracy, związków zawodowych, społecznej inspekcji pracy, rad pracowników oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od wielu lat w swojej praktyce radcowskiej reprezentuje pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy.

 

Była słuchaczem i wykładowcą kilkudziesięciu szkoleń w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

 

Jest wykładowcą akademickim w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Wykłada prawo pracy i prawo administracyjne na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.    

 

Od 25 lat jest wykładowcą na szkoleniach w wielu renomowanych ogólnopolskich ośrodkach szkoleniowych.

Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia.

W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Wykładowca - z zakresu zatrudniania cudzoziemców - w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach.

Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewnienia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców. Na zlecenie podmiotów gospodarczych skutecznie przeprowadził kilkaset postępowań dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę cudzoziemców na terytorium RP. Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

Of counsel

Teresa Różańska

Prawniczka, inspektor pracy, była wieloletnia Okręgowa Inspektor Pracy w Katowicach.

 

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. Całe swoje życie zawodowe związała z Państwową Inspekcją Pracy – przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej od inspektora pracy do szefa urzędu. Kierowała największym okręgiem w Polsce pod względem liczby pracodawców, okręgiem o znaczeniu strategicznym ze względu na skomasowanie przemysłu ciężkiego, okręgiem o olbrzymich zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzkiego. Była członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu, członkiem Rady Programowo – Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Jana Rosnera we Wrocławiu, członkiem Komisji Dyscyplinarnej Państwowej Inspekcji Pracy. Brała udział w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Zatrudnienia, była ekspert w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

 

Jest wykładowcą akademickim; wykłada m.in. na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe wykorzystuje doradzając przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

Obsługa prawna z zakresu prawa pracy

Kompleksowa obsługa z zakresu prawa pracy - doradztwo, sporządzanie opinii prawnych, audyty, opracowywanie projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, negocjacje na linii pracodawca-pracownik, reprezentacja przed sądem. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym wykazem usług we wskazanym zakresie.

 

Czytaj więcej...

Partnerzy biznesowi

 

Kontakt

Siedziba

 

ul. Gliwicka 12/12
40 - 079 Katowice

Oddział

 

ul. Sixta 15/6

43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Przemysław Pogłódek  + 48 507 17 17 17

 

Maciej Różański  + 48 602 17 82 71

 

e-mail: kancelaria@kancelaria-prawopracy.pl

 

 

Dane do faktury

 

Kancelaria Prawna

Prawo Pracy i BHP

P. Pogłódek, M. Różański S.C.

ul. Gliwicka 12/12

40-079 Katowice

Nip: 954-260-66-20

Regon : 240718964

 

 

Konto bankowe

 

BNP Paribas Bank Polska S.A.

NR RACHUNKU : 71 1750 1035 0000 0000 0951 5992
IBAN: PL71 1750 1035 0000 0000 0951 5992
SWIFT : PPABPLPKXXX