O Kancelarii

Kancelaria Prawna Prawo Pracy i BHP P. Pogłódek M. Różański S.C. powstała w 2007 roku. Założycielami i wspólnikami są Przemysław Pogłódek i Maciej Różański – specjaliści prawa pracy, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa świadczonego na rzecz podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy i polityki personalnej.

 

Celem działalności Kancelarii jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Działalność Kancelarii nie ogranicza się jedynie do powszechnie rozumianej obsługi prawnej. Nasze działania znacznie wykraczają poza klasyczną obsługę prawną. W związku z rozwojem Kancelarii, chcąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu naszych Klientów, a także potrzebom rynku wprowadziliśmy usługi z zakresu obsługi kadrowo–płacowej (outsourcing kadr i płac), bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony przeciwpożarowej. W Kancelarii wyodrębniliśmy trzy piony : 1) pion prawny, 2) pion kadrowo–płacowy, 3) pion bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne, oparte na znajomości przepisów prawa oraz realiów gospodarczych. Uwzględniając potrzeby P.T. Klientów, które stanowią priorytet naszej działalności, przedstawiamy jasne rekomendacje oraz pomagamy w ich wdrażaniu.

 

Nasi pracownicy wykazują się gruntowną wiedzą merytoryczną popartą wieloletnim doświadczeniem zdobytym przy obsłudze przedsiębiorców działających w różnych sektorach rynku. Stale podnosimy nasze kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach oraz prowadząc je, a także publikując artykuły w prasie fachowej. Współpracujemy z radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami, pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również innych wyższych uczelni.

 

Zakresem naszej działalności obejmujemy przedsiębiorców, którzy siedzibę zarówno na terenie kraju, jak i poza granicami, głównie w Niemczech, Słowacji, Hiszpanii oraz w Szwecji co nadaje Kancelarii międzynarodowy wymiar. Nasze usługi oraz możliwości znacznie przekraczające standardową ofertę czynią nas partnerem i powiernikiem największych korporacji inwestujących w Europie, a doświadczenie i rozumienie biznesu sprawiają, że jesteśmy często wybieranym partnerem dla holdingów, koncernów i innych przedsiębiorstw inwestujących w Polsce. Doradzamy na bieżąco największym korporacjom z kluczowych branż, głównie z sektora transportowego, paliwowego, spożywczego, energetycznego i gazowego. Ważnym dla nas partnerem są również małe przedsiębiorstwa o charakterze lokalnym. Dbamy o to, aby usługi świadczyć z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych i etycznych związanych z wykonywaniem zawodu prawniczego. Należymy do grupy ekspertów Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN” oraz współpracujemy z bielską lożą Business Centre Club.
 

Przemysław Pogłódek

Przemysław Pogłódek, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2006 roku ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Śląskiego. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ma uprawnienia specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest biegłym sądowym w zakresie rozliczania czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Siedem lat był pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, początkowo w wydziale prawnym, następnie złożył państwowy egzamin dla pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne, nadający mu uprawnienia państwowego inspektora pracy. Kierował Sekcją ds. Informacji i Promocji Państwowej Inspekcji Pracy i przez cztery lata pełnił funkcję rzecznika prasowego tej instytucji. Ukończył cykl kilkudziesięciu szkoleń z zakresu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
 
Od ponad 20 lat jest wykładowcą akademickim z zakresu prawa pracy. Prowadzi wykłady w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, oraz w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz na studiach menadżerskich (Executive MBA). Jest również wykładowcą na kursach przygotowawczych do aplikacji radcowskiej i adwokackiej.
 
Przemysław Pogłódek od ponad 20 lat jest wykładowcą polskiego i europejskiego prawa pracy w wielu najbardziej znanych, renomowanych ogólnopolskich ośrodkach szkoleniowych. Działalność szkoleniową prowadzi również poza granicami kraju, poszerzając wiedzę przedsiębiorców z zakresu europejskiego prawa pracy oraz czasu pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, głównie na terenie Niemiec, Belgii, Holandii, Czech, Słowacji oraz Hiszpanii. Prowadzi również szkolenia dla Polonii amerykańskiej w Nowym Jorku, Chicago oraz w Los Angeles. Jest jednym z kilkunastu trenerów wpisanych do ogólnopolskiego banku wykładowców Ośrodka Szkolenie Państwowej Inspekcji Pracy. Jest też częstym gościem programów telewizyjnych i radiowych oraz autorem licznych publikacji i opracowań naukowych z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy oraz prawa cywilnego, ukazujących się między innymi na łamach „Monitora Prawniczego”, „Kadr i Płac w Administracji”, „Wspólnoty Samorządowej", „Nowego Biznesu”, „Rejenta” oraz czasopisma „Promotor”.
 
Przemysław Pogłódek jest ekspertem z zakresu prawa pracy wiodącego ogólnopolskiego portalu www.biznes-firma.pl, konsultantem Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców Sp. z o.o. oraz ekspertem Centrum Kształcenia HR. Jest praktykiem o rozległej praktyce negocjacyjnej. Stale uczestniczy w szeregu bardzo doniosłych projektów związanych z negocjowaniem ponadzakładowych i zakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych, regulaminów pracy i wynagradzania, przejmowania zakładów pracy, zwolnień grupowych, czy outsorcingu pracowniczego. W codziennej obsłudze wspiera zarządy oraz dyrektorów personalnych spółek działających w strategicznych gałęziach gospodarki, spółek z kapitałem zagranicznym, krajowym, jak również spółek Skarbu Państwa.

Maciej Różański

Maciej Różański ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ma uprawnienia specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Specjalista prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem praktycznym zdobytym w trakcie pełnienia funkcji kierowniczej w dziale prawnym i personalnym dużego przedsiębiorstwa. Praktyk posiadającym doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym przede wszystkim w zakresie czasu pracy, a także wdrażania oraz funkcjonowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagradzania, pakietów socjalnych, porozumień, procedur). Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji między pracodawcami a związkami zawodowymi i radami pracowników oraz w rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych. W codziennej obsłudze wspiera zarządy oraz dyrektorów personalnych spółek działających w strategicznych gałęziach gospodarki, spółek z kapitałem zagranicznym, krajowym, jak również spółek Skarbu Państwa.

 

Bierze udział w licznych przeglądach prawnych due diligence dokonywanych na potrzeby potencjalnych inwestycji, w tym również prywatyzacji i przejmowania spółek. W zakresie prawa pracy sporządzał audyty prawne przedsiębiorstw, zarządzał projektami łączenia spółek, nabywania przedsiębiorstw lub udziałów w spółkach.

 

Jest także wykładowcą akademickim z zakresu prawa pracy. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Jest trenerem prowadzącym warsztaty i szkolenia zarówno dla pracowników działów personalnych jak i kadry menadżerskiej z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień czasu pracy, odpowiedzialności osób kierujących pracownikami, wypowiedzeń umów o pracę, mobbingu oraz dyskryminacji. Opracowuje i bezpośrednio wdraża procedury antymobbingowe w zakładach pracy. Maciej Różański jest wykładowcą tematyki prawa pracy w wielu najbardziej znanych i renomowanych ogólnopolskich ośrodkach szkoleniowych.

 

Należy do grona ekspertów Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych „LEWIATAN”.

Katarzyna Różańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Po studiach prawniczych rozpoczęła aplikację adwokacką, po ukończeniu której została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Katowicach.


Doświadczenie oraz praktykę zawodową wymaganą do prowadzenia obsługi podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych zdobyła w czasie wieloletniej pracy w kancelariach adwokackich i radcowskich, gdzie zajmowała się samodzielnie obsługą firm oraz obsługą Klienta indywidualnego z zakresu różnych dziedzin prawa.


Powyższa praktyka umożliwiła pozyskanie doświadczenia w zakresie kompleksowej pomocy prawnej świadczonej na rzecz firm, wyspecjalizowanie się w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy. Adwokat z wieloletnią praktyką w prowadzeniu spraw sądowych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.


W Kancelarii zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych w zakresie reprezentacji w procesach sądowych z dziedzin prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, w szczególności w sprawach: odwołań od oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę; z tytułu mobbingu; o ustalenie cech stosunku pracy; roszczeń z tytułu wypadków przy pracy; negocjacji ugodowych; roszczeń odszkodowawczych stron stosunku pracy; analizy stosunku pracy pod kątem uprawnień stron; odwołań od decyzji organu rentowego.


Indywidualne podejście do problemów Klienta, zaangażowanie, zdobyta wiedza teoretyczna, jak i szerokie doświadczenie praktyczne decydują o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i zdolności do skutecznego poprowadzenia skomplikowanych spraw.
 

Cezary Pytlarz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia.


W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

 

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.  Wykładowca - z zakresu zatrudniania cudzoziemców - w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach.

 

Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której prowadzi szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewnienia profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców. Na zlecenie podmiotów gospodarczych skutecznie przeprowadził kilkaset postępowań dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę cudzoziemców na terytorium RP. Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

Pion prawny

Kompleksowa obsługa z zakresu prawa pracy - doradztwo, sporządzanie opinii prawnych, audyty, opracowywanie projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, negocjacje na linii pracodawca-pracownik, reprezentacja przed sądem. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym wykazem usług we wskazanym zakresie.

 

Czytaj więcej...

Pion kadrowo-płacowy

Pełna obsługa spraw związanych z zatrudnianiem pracowników począwszy od prowadzenia akt osobowych, ewidencji czasu pracy, dokumentacji urlopowej, przez sporządzanie listy płac, na rozliczeniu z właściwymi urzędami takimi jak ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON, kończąc. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

 

Czytaj więcej...

Partnerzy

Kontakt

Adres :

Kancelaria Prawna
Prawo Pracy i BHP
P.Pogłódek, M.Różański S.C.

ul. Gliwicka 12/12
40 - 079 Katowice

 

Kontakt :

tel.: + 48 507 17 17 17

+ 48 602 17 82 71

e-mail: kancelaria@kancelaria-prawopracy.pl

 

Nip: 954-260-66-20

Regon : 240718964

 

Nr konta : Raiffeisen Bank Polska S.A. o/Katowice

 71 1750 1035 0000 0000 0951 5992